20170725 przetarg ofertaOGŁOSZENIE
O PLANOWANYM ZAMÓWIENIU

na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku dotowanych ze środków MWKZ w Krakowie /procedura konkurencyjna w trybie konkursu ofert/ 

dofinansowanie z 2016 mMałopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Krakowie przesyła w załączeniu podpisany egz, umowy o udzieleniu dotacji celowej na wykonanie zadania pn.: Wykonanie prac badawczych na obecność polichromii na powierzchniach ścian nawy, elementach chóru muzycznego, belki tęczowej, zakrystii i kruchty kościoła pw. Matki Boskiej Gromnicznej w Siemiechowie - etap I - nierozpoznane ściany prezbiterium finansowanego ze środków tutejszego Urzędu na rok 2016.