Msze święte w niedziele:

 7.00

 9.00 (w kaplicy na Dybkówce: od maja do listopada)

10.30

16.00

 

Msze święte w dni powszednie:

od poniedziałku do soboty: 7.00

w środę i w piątek: 18.00 (w porze zimowej 17.00)

w piątek, o 17.30, Koronka do Bożego Miłosierdzia

w maju: codziennie wieczorem, po Nabożeństwie Majowym

w październiku: codziennie wieczorem, po Różańcu

 

Nabożeństwa Majowe w dni powszednie o 18.00, a w niedziele o 15.30

 

Nabożeństwa Różańcowe w dni powszednie o 17.00, a w niedziele o 15.30

dofinansowanie z 2016 mMałopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Krakowie przesyła w załączeniu podpisany egz, umowy o udzieleniu dotacji celowej na wykonanie zadania pn.: Wykonanie prac badawczych na obecność polichromii na powierzchniach ścian nawy, elementach chóru muzycznego, belki tęczowej, zakrystii i kruchty kościoła pw. Matki Boskiej Gromnicznej w Siemiechowie - etap I - nierozpoznane ściany prezbiterium finansowanego ze środków tutejszego Urzędu na rok 2016.