Kościół parafialny w SIemiechowie. Par. p.w. Wniebowstąpienia Pana Jezusa ..

Historia Parafii pod wezwaniem Matki Boskiej Gromnicznej

 

Początki chrześcijaństwa w Siemiechowie sięgają działalności Cyryla i Metodego - Apostołów Słowian południowo-wschodnich. Kiedy Polska za Mieszka I przyjęła w 966 chrzest, mieszkańcy Siemiechowa byli już chrześcijanami.

 

Podanie głosi, że w pierwszych dziesiątkach XI wieku osiedliło się siedmiu mnichów, uczniów św. Świerada, w miejscu gdzie stoi obecnie stary, modrzewiowy kościół. Tutaj mieli swój erem. Tu gromadzili nielicznych jeszcze mieszkańców ucząc ich wiary w Jezusa Chrystusa. Od owych mnichów jakby ojców i wychowawców całej osadzie nadano nazwę "Siedmmnichów", którą z czasem zmiękczono i zmieniono na "Siemiechów". Siedmiu owych mnichów uczniów św. Świerada to Benedyktyni reguły św. Romualda obrządku Mediolańskiego czyli Słowiańskiego. Dzięki ich działalności życie religijne wśród mieszkańców było nader ożywione.

Po sprowadzeniu O.O. Benedyktynów do Polski i ich osiedleniu się w Tyńcu obok Krakowa, Judyta, żona Władysława Hermana, między innymi licznymi włościami nadanymi opactwu Benedyktyńskiemu nadała również i Siemiechów, mogło to być w ostatnich dziesiątkach XI wieku.

 

O.O. Benedyktyni zakładają parafię, osadzają pierwszego proboszcza O. Romualda w roku 1036. Wyposażają kościół w szmat ziemi 300 kroków szerokości od rzeki Siemiechowianki aż po Rychwałd. budują nowy kościół z drzewa modrzewiowego od roku 1137-1180, zaczynają za Bolesława Krzywoustego, a kończą za Kazimierza Sprawiedliwego.

 

W roku 1180 konsekruje ten kościół - Jan biskup laodycejski. Za patronkę parafii obierają Matkę Boską Gromniczną. Obraz M.B. Gromnicznej O.O. Benedyktyni przywożą z Tyńca w 1176 r. i osadzają go w głównym ołtarzu.

Pod rządami opactwa tynieckiego Siemiechów rozwijał się nader pomyślnie, ludności powodziło się dobrze, było bowiem w średniowieczu przysłowie: "unter Krumstab ist gut leben". Siemiechów należał do opactwa 145 lat. Ósmym i ostatnim proboszczem był O. Romualdus, zginął w czasie napadu Tatarów w 1241 r. Parafia pozostała bez pasterza 40 lat. Kolejny proboszcz zjawił się w Siemiechowie w 1281 r. Był to ks. Ferdynand Safo - Włoch.

(W oparciu o historię zapisaną w kruchcie kościoła parafialnego w Siemiechowie)

dofinansowanie z 2016 mMałopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Krakowie przesyła w załączeniu podpisany egz, umowy o udzieleniu dotacji celowej na wykonanie zadania pn.: Wykonanie prac badawczych na obecność polichromii na powierzchniach ścian nawy, elementach chóru muzycznego, belki tęczowej, zakrystii i kruchty kościoła pw. Matki Boskiej Gromnicznej w Siemiechowie - etap I - nierozpoznane ściany prezbiterium finansowanego ze środków tutejszego Urzędu na rok 2016.