PARAFIA W SIEMIECHOWIE

PAN NADCHODZI, JEST BLISKO!

Sakrament Chrztu

- Dziecko do Chrztu należy zgłosić przynajmniej tydzień przed planowaną datą Chrztu.

- Przy zgłaszaniu dziecka należy przedstawić akt urodzenia dziecka (z Urzędu Stanu Cywilnego).

- Chrzestnym może być osoba, która ukończyła 16 lat, przyjęła Sakrament Bierzmowania, jest wierzącym i praktykującym katolikiem, jeśli żyje w małżeństwie - to sakramentalnym.

- Osoba spoza naszej parafii zobowiązana jest przedstawić zaświadczenie od swojego proboszcza, że jest praktykującym katolikiem i może być chrzestnym oraz zaświadczenie o przystąpieniu do spowiedzi św.

- Rodzice pochodzący spoza naszej parafii zobowiązani są przedstawić pisemne zezwolenie od swojego proboszcza, na Chrzest swojego dziecka w naszej parafii.

 

Pierwsza Komunia Święta dzieci

- Dzieci przystępują do I Komunii św. w klasie trzeciej.

- Rodzice dzieci ochrzczonych poza naszą parafią zobowiązani są przedstawić świadectwo chrztu swojego dziecka.

- Rodzice dzieci spoza parafii pragnących przystąpić do I Komunii św. u nas, muszą przedstawić zgodę od swojego proboszcza oraz świadectwo chrztu.

 

Sakrament Bierzmowania

- Przygotowanie do sakramentu bierzmowania trwa 3 lata i obejmuje młodzież z terenu naszej parafii (klasy 7 szkoły podtawowej oraz II i III gimnazjum).

- Uczeń naszej szkoły, który był ochrzczony w innej parafii ma obowiązek przedstawić przed bierzmowaniem świadectwo chrztu.

 

Sakrament Małżeństwa

Osoby pragnące zawrzeć ten sakrament powinny zgłosić się do kancelarii trzy miesiące przed planowaną datą ślubu.

Należy przynieść ze sobą:

- aktualne świadectwo chrztu i bierzmowania (dla osób ochrzczonych poza naszą parafią),

- świadectwo ukończenia katechezy w szkole,

- świadectwo ukończenia katechizacji przedmałżeńskiej (kursu dla narzeczonych),

- dowód osobisty,

- zaświadczenie z USC o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa konkordatowego (ewentualnie zaświadczenie o zawarciu związku cywilnego).

- dane personalne świadków.

Pary pochodzące spoza naszej parafii, zobowiązane są przedstawić pisemne zezwolenie na ślub w naszej parafii, od swojego proboszcza.

 

Odwiedziny chorych

Chorych, z racji I Piątku miesiąca, odwiedzamy w każdą I Sobotę, od godz. 9.00.

W nagłych wypadkach można wzywać księdza do chorego o każdej porze.

Osoby chore, które pragną przyjąć Komunię świętą w niedziele z rąk Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii świętej, prosimy zgłaszać w zakrystii lub kancelarii parafialnej.

 

Pogrzeb katolicki

Pogrzeb można zgłosić w każdej chwili.

Należy przedstawić akt zgonu, zgłoszony w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Prosimy przede wszystkim o pełne uczestnictwo (tzn. spowiedź i przyjęcie Komunii św.) we Mszy św. żałobnej, sprawowanej w intencji zmarłej osoby.

dofinansowanie z 2016 mMałopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Krakowie przesyła w załączeniu podpisany egz, umowy o udzieleniu dotacji celowej na wykonanie zadania pn.: Wykonanie prac badawczych na obecność polichromii na powierzchniach ścian nawy, elementach chóru muzycznego, belki tęczowej, zakrystii i kruchty kościoła pw. Matki Boskiej Gromnicznej w Siemiechowie - etap I - nierozpoznane ściany prezbiterium finansowanego ze środków tutejszego Urzędu na rok 2016.