Sakrament Chrztu

- Dziecko do Chrztu należy zgłosić przynajmniej tydzień przed planowaną datą Chrztu.

- Przy zgłaszaniu dziecka należy przedstawić akt urodzenia dziecka.

- Chrzestnym może być osoba, która ukończyła 16 lat, przyjęła Sakrament Bierzmowania, jest wierzącym i praktykującym katolikiem, jeśli żyje w małżeństwie - to sakramentalnym.

- Osoba spoza naszej parafii zobowiązana jest przedstawić zaświadczenie od swojego proboszcza, że jest praktykującym katolikiem i może być chrzestnym.

- Rodzice pochodzący spoza naszej parafii zobowiązani są przedstawić pisemne zezwolenie od swojego proboszcza, na Chrzest swojego dziecka w naszej parafii.

 

Pierwsza Komunia Święta dzieci

- Dzieci przystępują do I Komunii św. w klasie trzeciej.

- Rodzice dzieci spoza parafii pragnących przystąpić do I Komunii św. u nas, muszą przedstawić zaświadczenie od swojego proboszcza oraz Metrykę Chrztu.

 

Sakrament Bierzmowania

- Przygotowanie do sakramentu bierzmowania trwa 3 lata i obejmuje młodzież z terenu naszej parafii (klasy 7 szkoły podtawowej oraz II i III gimnazjum).

- Uczeń naszej szkoły, który był ochrzczony w innej parafii ma obowiązek przedstawić Metrykę chrztu.

 

Sakrament Małżeństwa

Osoby pragnące zawrzeć ten Sakrament powinny zgłosić się do kancelarii trzy miesiące przed planowaną datą ślubu.

Należy przynieść ze sobą:

- aktualne świadectwo chrztu i bierzmowania (dla osób ochrzczonych poza parafią),

- świadectwo ukończenia katechezy w szkole,

- świadectwo ukończenia kursu dla narzeczonych,

- dowód osobisty,

- zaświadczenie z USC o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa (na drugie spotkanie)

- dane personalne świadków.

Pary pochodzące spoza naszej parafii zobowiązane są przedstawić pisemne zezwolenie od swojego proboszcza.

 

Odwiedziny chorych

W nagłych wypadkach można wzywać do chorego o każdej porze.

Osoby chore, które pragną przyjąć Komunię świętą w niedziele z rąk Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii świętej, prosimy zgłaszać w zakrystii lub kancelarii parafialnej.

 

Pogrzeb katolicki

Pogrzeb można zgłosić w każdej chwili.

Należy przedstawić akt zgonu, zgłoszony w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Prosimy przede wszystkim o pełne uczestnictwo (tzn. Spowiedź i przyjęcie Komunii św.) we Mszy św. żałobnej, sprawowanej w intencji zmarłej osoby.

dofinansowanie z 2016 mMałopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Krakowie przesyła w załączeniu podpisany egz, umowy o udzieleniu dotacji celowej na wykonanie zadania pn.: Wykonanie prac badawczych na obecność polichromii na powierzchniach ścian nawy, elementach chóru muzycznego, belki tęczowej, zakrystii i kruchty kościoła pw. Matki Boskiej Gromnicznej w Siemiechowie - etap I - nierozpoznane ściany prezbiterium finansowanego ze środków tutejszego Urzędu na rok 2016.