Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie internetowej parafii w Siemiechowie umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 17.11.2019 r.

 1. Przeżywamy XXXIII Niedzielę zwykłą jako Światowy Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych oraz Światowy Dzień Ubogich. Z tej okazji członkowie Caritas, po Mszach świętych, rozprowadzają tzw. Chlebki Miłosierdzia. Ofiara za taki chlebek to 5 zł. 75% zebranych pieniędzy zostanie przekazane do Caritas Diecezjalnej, a 15% do dyspozycji naszego Parafialnego Zespołu Caritas.
 2. Składka z ubiegłej niedzieli, na potrzeby naszej parafii, wyniosła 3 588,12 zł. Bóg zapłać za ofiary.
 3. Msze święte w dni powszednie o godz. 7:00. Po południu w środę, po nowennie do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy i w piątek, o godz. 17:00. Wcześniej, w piątek, o godz. 16:30, koronka do Miłosierdzia Bożego i półgodzinna adoracja Najświętszego Sakramentu.
 4. Jutro przypada wspomnienie bł. Karoliny Kózki.
 5. Spotkanie Parafialnego Zespołu Synodalnego w środę, po Mszy świętej.
 6. W niedzielę będziemy obchodzić Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, kończącą rok liturgiczny. Jest to patronalne święto Liturgicznej Służby Ołtarza i Akcji Katolickiej. Przedstawiciele Akcji Katolickiej z naszej parafii, wraz z ks. proboszczem, wezmą udział we Mszy świętej z ks. Biskupem, w katedrze tarnowskiej. Po Sumie wystawienie Najświętszego Sakramentu i litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Kościół za ten akt pobożności udziela odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami.
 7. Zmiana tajemnic Różańcowych dla ojców, w niedzielę, po Prymarii.
 8. Trwa konkurs na kartkę świąteczną z motywem Siemiechowa. Zachęcam wszystkich do wykonania kartek i wzięcia udziału w konkursie.
 9. Zachęcam do zakupu albumu prezentującego wszystkie parafie naszego dekanatu, również naszą, w cenie 80 zł.
 10. Ojcowie Redemptoryści z Tuchowa składają ofiarodawcom z naszej parafii serdeczne podziękowanie za dary złożone w naturze: 1 400 kg. zboża, 980 kg. ziemniaków i 2 kg. jarzyn. To trochę mniej niż w ubiegłym roku, ale i tak nie mamy się czego wstydzić.
 11. Społeczność szkolna Zespołu Szkół w Gromniku zwraca się z gorącym apelem o pomoc w sfinansowaniu kosztów leczenia nauczycielki Urszuli Marszałek. Rozpoczęła ona kolejną terapię w Stanach Zjednoczonych. Do jej ukończenia potrzebuje jeszcze kilku tysięcy złotych. Datki do puszek nauczyciele będą zbierać przed wejściem do kościoła w niedzielę.
 12. Rachunek za prąd z kaplicy cmentarnej wyniósł 160,16 zł., za wodę 39,42 zł., a za wodę z kościoła 21,36 zł.
 13. Jest do nabycia Gość Niedzielny i Niedziela.
 14. Bóg zapłać sprzątającym kościół. Do sprzątania kościoła w tym tygodniu proszę rodziny: Iwaniec 373, Smoleń 370, Sowa 336, Duda 339 i Damian 338.
 15. Do wieczności odszedł + Władysław Łyszczarz. Jego pogrzeb będzie we wtorek o godz. 14:00. O godz. 13:30 wprowadzenie do kościoła i różaniec. Polećmy jego duszę Bożemu Miłosierdziu. Dobry Jezu, a nasz Panie…

 

 

NA PROŚBĘ NIEKTÓRYCH PARAFIAN POZOSTAWIAMY NIEAKTUALNE OGŁOSZENIA

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA 10.11.2019 r.

 1. Przeżywamy XXXII Niedzielę Zwykłą jako Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Po Prymarii, zmiana tajemnic różańcowych dla matek. Składka przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii.
 2. Jutro przypada Narodowe Święto Niepodległości i 101-sza rocznica odzyskania niepodległości. O godz. 9:00 Mszę świętą ofiarujemy Bogu za naszą Ojczyznę i wszystkich poległych w jej obronie. Po Mszy świętej odbędzie się tradycyjny koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu naszej Orkiestry Strażackiej i Kapeli Ludowej.
 3. Msze święte w dni powszednie o godz. 7:00. Po południu w środę, po nowennie do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy i w piątek, o godz. 17:00. Wcześniej, w piątek, od godz. 16:30, koronka do Miłosierdzia Bożego i półgodzinna adoracja Najświętszego Sakramentu.
 4. W niedzielę przypada Światowy Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych oraz Światowy Dzień Ubogich. Z tej okazji członkowie Caritas, po Mszach świętych, będą rozprowadzać tzw. Chlebki Miłosierdzia. Ofiara za taki chlebek to 5 zł. 75% zebranych pieniędzy zostanie przekazane do Caritas Diecezjalnej jako wsparcie dla ubogich, a 15% pozostanie do dyspozycji naszego Parafialnego Zespołu Caritas.
 5. Zbiórka aspirantów w środę o godz. 15:30, a ministrantów i lektorów o godz. 16:00.
 6. Trwa konkurs na kartkę świąteczną z motywem Siemiechowa. Zachęcam wszystkich do wykonania kartek i wzięcia udziału w konkursie.
 7. Zostały wykonane pierwsze dwa ołtarze na procesję Bożego Ciała. Dziękuję pewnemu panu za podjęcie się tej pracy.
 8. Dziękuję panom, którzy wyremontowali schody zewnętrzne na plebanii, od kancelarii i od kuchni, i firmie, która wykonała nowe barierki. Całość prac wyniosła 14 500 zł.
 9. Wywóz śmieci z cmentarza za październik kosztował 3 450 zł., za opróżnienie 23 kontenerów. Tak więc składki ze Wszystkich Świętych nie wystarczyło nawet na zapłacenie tej jednej faktury. Dla orientacji: za wywóz śmieci w całym 2018 roku zapłacono 10 552 zł.
 10. Zachęcam do zakupu albumu prezentującego wszystkie parafie naszego dekanatu, również naszą, w cenie 80 zł.
 11. Czwarta rata podatku będzie zbierana w piątek, w godz. od 8:00 do 13:00, w Domu Kultury. Ze względu na przepisy RODO, podatek będzie można zapłacić wyłącznie po okazaniu nakazu płatniczego.
 12. Jest do nabycia Gość Niedzielny, Niedziela i Promyczek Dobra.
 13. Sprzątający kościół złożyli ofiarę 100 zł. Bóg zapłać. Do sprzątania kościoła w tym tygodniu proszę rodziny: Smosna 363, Lisowski 362, Pietras 411, Górzan 381, Rąpała 369, Maniak 377, Gądek 376 i Sorys 374.

 

 

REGULAMIN

KONKURSU PLASTYCZNEGO

„ŚWIĄTECZNA (BOŻONARODZENIOWA) KARTKA

Z MOTYWEM WSI SIEMIECHÓW 2019”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu plastycznego na świąteczną (bożonarodzeniową) kartkę z motywem wsi Siemiechów 2019, zwanego dalej Konkursem, jest Parafialny Oddział Caritas w Siemiechowie.
 2. Koordynatorem Konkursu jest p. Jolanta Turska.
 3. Cele Konkursu:
 • Wyłonienie najciekawszych projektów kartek świątecznych z motywem Siemiechowa,
 • Propagowanie twórczości dzieci, młodzieży i dorosłych,
 • Kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia,
 • Poszerzenie wiedzy na temat swojej miejscowości,
 • Rozwijanie wyobraźni i wrażliwości artystycznej.
 1. Termin
  1. Konkurs trwa od 27 X 2019 r. do 1 XII 2019 r.
  2. Prace należy złożyć na ręce księży lub koordynatora do dnia 30 XI 2019 r.
  3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 1 XII 2019 r.
 2. Nagrody

Zwycięzcy Konkursu otrzymają nagrody, które zostaną zakupione z funduszy parafialnych, część z funduszy Parafialnego Oddziału Caritas i z funduszy pozyskanych od sponsorów. Nagrodę specjalną ufunduje ks. Proboszcz prywatnie.

 1. Kartki będą rozprowadzane na terenie parafii w okresie przedświątecznym.
 2. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków Regulaminu.

ZASADY KONKURSU

 1. Konkurs adresowany jest do WSZYSTKICH PARAFIAN SIEMIECHOWA.
 2. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: I kategoria: do 15 lat, II kategoria: od 15 lat.
 3. Udział w Konkursie polega na wykonaniu ręcznie pracy plastycznej - kartki świątecznej z motywem wsi Siemiechów, dowolną techniką, w dowolnym formacie.
 4. Liczy się kreatywność, różnorodność technik plastycznych, estetyka wykonania oraz zastosowanie motywu wsi Siemiechów.
 5. Każdy uczestnik jest zobowiązany do wypełnienia załączonej do niniejszego regulaminu karty zgłoszeniowej zawierającej: imię i nazwisko wykonawcy oraz zgodę na przekazanie praw autorskich do wykonanej pracy konkursowej na rzecz Organizatora. Po zebraniu prac zostaną one zakodowane, by oceniający nie znali nazwisk wykonawców.
 6. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane w celu wyłonienia zwycięzców oraz przyznania nagród. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego nazwiska i imienia na liście nagrodzonych.

WYBÓR NAJLEPSZYCH PRAC

W celu wyłonienia najlepszych prac Organizator powoła kilkuosobową komisję.

Komisja będzie brała pod uwagę:

- zgodność z tematem,

- pomysłowość i oryginalność formy,

- estetykę wykonania.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszystkie prace, które wpłyną do Organizatora, przechodzą na jego własność i nie podlegają zwrotowi.
 2. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz zgodą na publikacje materiałów z przebiegu Konkursu, w tym wizerunku fotografowanych osób.
 3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji, druku i wykorzystania na cele promocyjne wzorów kart bożonarodzeniowych, na potrzeby szkolne i parafialne.

opracowała Marta Pawlik - Włudyka

 

 

laskami slynaca matka boska siemiechowska l

 

modlitwa do mb siemiechowskiej obraz l

MODLITWA DO MATKI BOŻEJ GROMNICZNEJ

 

Święta Maryjo, Matko Siemiechowska,

spiesz nam na pomoc.

 

Pomagaj nieszczęśliwym, podnoś przygnębionych,

pocieszaj płaczących, módl się za ludem,

 

wstawiaj się za duchowieństwem,

oręduj za poświęconymi Bogu.

 

Niech wsparcia Twego doznają wszyscy,

którzy wzywają Twej Matczynej Pomocy. 

 

Amen.

swiety michal archaniol

MODLITWA  DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

 

Święty Michale Archaniele!

Wspomagaj nas w walce,

 

a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha

bądź naszą obroną.

 

Oby go Bóg pogromić raczył,

pokornie o to prosimy,

 

a Ty, Wodzu niebieskich zastępów,

szatana i inne duchy złe,

 

które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą,

mocą Bożą strąć do piekła.

 

Amen.