Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie internetowej parafii w Siemiechowie umieszczone zostały za zgodą osób,
których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 14.10.2018 r.

 1. Przeżywamy XXVIII Niedzielę Zwykłą obchodzoną jako XVIII Dzień Papieski. Do puszek są zbierane ofiary na fundusz stypendialny fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która przyznaje stypendia uzdolnionym uczniom z wiosek i małych miast. Po Prymarii zmiana tajemnic różańcowych dla matek. Dzisiejsza składka przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii, szczególnie te związane z remontem plebanii.
 2. Nabożeństwo różańcowe dziś o godz. 15.30. Będziemy modlić się na nim w intencji wszystkich nauczycieli i wychowawców, w dniu ich święta.
 3. Nabożeństwa różańcowe, w naszym kościele, w dni powszednie, o godz. 17.30, natomiast w niedziele, o godz. 15.30. Zachęcam do licznego udziału.
 4. W czwartek odbędzie się pielgrzymka do sanktuarium bł. Karoliny Kózki oraz na grób + ks. Kanonika Stanisława. O godz. 12.00 zbiórka na parkingu obok kościoła, o godz. 12.15 wyjazd do Przybysławic, a potem do Wał Rudy i Zabawy. Przyjazd do Siemiechowa około godz. 22.00. Proszę o punktualne przybycie na parking. Są jeszcze wolne miejsca.
 5. W czwartek, na Różańcu, będziemy modlić się w intencji wszystkich pracowników służby zdrowia, z okazji święta ich Patrona, św. Łukasza Ewangelisty.
 6. W niedzielę będzie ostatnia Msza święta w kaplicy na Dybkówce.
 7. Najbliższą niedzielę będziemy przeżywać jako Niedzielę Misyjną. Składka z tego dnia przeznaczona będzie na misje.
 8. Zbiórka ministrantów i lektorów we wtorek o godz. 16.30, a aspirantów w środę o godz. 16.30.
 9. Wczoraj miała miejsce wizytacja naszej parafii przez pierwszą komisję, przed wizytacją biskupią. Polegała ona na kontroli stanu technicznego obiektów parafialnych, a więc obu kościołów, kotłowni kościelnej, placu kościelnego, parkingów, spichlerza, stodoły, kawiarenki, plebani i cmentarza oraz całej wymaganej dokumentacji technicznej tych obiektów. Postanowienia i zalecenia pokontrolne odczytam po otrzymaniu protokołu z wizytacji.
 10. Na stoliku pod chórem są wyłożone kartki na wypisywanie wypominek listopadowych i rocznych. Bardzo proszę o czytelne wypisywanie imion i nazwisk zmarłych i o napisanie złożonej ofiary. Imiona i nazwiska zmarłych proszę wpisywać w pierwszej osobie liczby pojedynczej, aby uniknąć pomyłek. Proszę by zabrać tylko tyle kartek, ile potrzeba. Dla orientacji, w ubiegłym roku zabraliście 600 kartek, a wróciło 240.
 11. Wraz z Parafialnym Oddziałem Caritas, zapraszam wszystkich Parafian do wzięcia udziału w konkursie na świąteczną bożonarodzeniową kartkę z motywem wsi Siemiechów. Kartka powinna być wykonana ręcznie, dowolną techniką, w dowolnym formacie. Liczy się kreatywność, różnorodność technik plastycznych, estetyka wykonania oraz zastosowanie motywu wsi Siemiechów. Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch kategoriach wiekowych: pierwsza - do15 lat i druga - od 15 lat wzwyż, włącznie z seniorami. Prace należy składać u koordynatora konkursu, Pani Jolanty Turskiej lub u księży naszej parafii do 30.11.2018 r. Rozstrzygnięcie konkursu 2.12.2018 r. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Szczegółowy regulamin dostępny jest na stronie parafii pod ogłoszeniami, na profilu Fb i w gablocie.
 12. Bardzo dziękuję panom, którzy wytynkowali wewnątrz wszystkie trzy ganki na plebanii. Dziękuję też panom za posprzątanie otoczenia plebanii i poprawienie ogrodzenia.
 13. W minionym tygodniu został zakończony remont plebanii z zewnątrz. Położono resztę tynku i wytynkowano wewnątrz wszystkie trzy ganki. Gdy będę znał całkowity koszt remontu, to podam go do publicznej wiadomości.
 14. Jest do nabycia Gość Niedzielny i Niedziela.
 15. Bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy chętnie zaangażowali się w bardzo dokładne posprzątanie cmentarza, kaplicy cmentarnej, plebanii i pozostałych budynków parafialnych przed wczorajszą wizytacją.
 16. Sprzątający kościół złożyli ofiarę 120 zł. Bóg zapłać. Do sprzątania kościoła, w tym tygodniu, proszę rodziny: Gądek 36, Kobylarczyk 297, Kocoń 9B, Legutki 300, Korzeniowski 299, Korzeniowski 9, Korzeniowski 9A i Smoleń 48.

 

 

REGULAMIN

KONKURSU PLASTYCZNEGO

„ŚWIĄTECZNA (BOŻONARODZENIOWA) KARTKA

Z MOTYWEM WSI SIEMIECHÓW 2018”

 

§1

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu plastycznego na świąteczną (bożonarodzeniową) kartkę z motywem wsi Siemiechów 2018, zwanego dalej Konkursem, jest Parafialny Oddział Caritas w Siemiechowie.
 2. Koordynatorem Konkursu jest p. Jolanta Turska.
 3. Cele Konkursu:
 • Wyłonienie najciekawszych projektów kartek świątecznych z motywem Siemiechowa.
 • Propagowanie twórczości dzieci, młodzieży i dorosłych.
 • Kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia.
 • Poszerzenie wiedzy na temat swojej miejscowości.
 • Rozwijanie wyobraźni i wrażliwości artystycznej.
 1. Termin
  1. Konkurs trwa od 14 X 2018 r. do 2 XII 2018 r.
  2. Prace należy złożyć na ręce księży lub koordynatora do dnia 30 XI 2018 r.
  3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 2 XII 2018r.
 2. Nagrody

Zwycięzcy Konkursu otrzymają nagrody, które zostaną zakupione z funduszy parafialnych, część z funduszy Caritasu i z funduszy pozyskanych od sponsorów. Nagrodę specjalną ufunduje ks. Proboszcz prywatnie.

 1. Kartki będą rozprowadzane na terenie parafii w okresie przedświątecznym.
 2. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków Regulaminu.

§ 2

 ZASADY KONKURSU

 1. Konkurs adresowany jest do WSZYSTKICH PARAFIAN SIEMIECHOWA.
 2. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: pierwsz - do 15 lat i druga - od 15 lat oraz seniorzy.
 3. Udział w Konkursie polega na wykonaniu ręcznie pracy plastycznej - kartki świątecznej z motywem wsi Siemiechów, dowolną techniką, w dowolnym formacie.
 4. Liczy się kreatywność, różnorodność technik plastycznych, estetyka wykonania oraz zastosowanie motywu wsi Siemiechów.
 5. Każdy uczestnik jest zobowiązany do wypełnienia załączonej do niniejszego regulaminu karty zgłoszeniowej zawierającej: imię i nazwisko wykonawcy oraz zgodę na przekazanie praw autorskich do wykonanej pracy konkursowej na rzecz Organizatora. Po zebraniu prac zostaną one zakodowane, by oceniający nie znali nazwisk wykonawców.
 6. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane w celu wyłonienia zwycięzców oraz przyznania nagród. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego nazwiska na liście nagrodzonych.

 

§ 3

 WYBÓR NAJLEPSZYCH PRAC

 1. W celu wyłonienia najlepszych prac Organizator powoła kilkuosobową komisję.

Komisja będzie brała pod uwagę:

- zgodność z tematem,

- pomysłowość i oryginalność formy,

- estetykę wykonania.

 

§ 4

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wszystkie prace, które wpłyną do Organizatora, przechodzą na jego własność i nie podlegają zwrotowi.

 1. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz zgodą na publikacje materiałów z przebiegu Konkursu, w tym wizerunku fotografowanych osób.
 2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji, druku i wykorzystania na cele promocyjne wzorów kart bożonarodzeniowych na potrzeby szkolne i parafialne.

opracowała: Marta Pawlik - Włudyka


ZAPRASZAMY DO LICZNEGO UDZIAŁU W KONKURSIE!

modlitwa do mb siemiechowskiej obraz l

MODLITWA DO MATKI BOŻEJ GROMNICZNEJ

 

Święta Maryjo, Matko Siemiechowska,

spiesz nam na pomoc.

 

Pomagaj nieszczęśliwym, podnoś przygnębionych,

pocieszaj płaczących, módl się za ludem,

 

wstawiaj się za duchowieństwem,

oręduj za poświęconymi Bogu.

 

Niech wsparcia Twego doznają wszyscy,

którzy wzywają Twej Matczynej Pomocy. 

 

Amen.

swiety michal archaniol

MODLITWA  DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

 

Święty Michale Archaniele!

Wspomagaj nas w walce,

 

a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha

bądź naszą obroną.

 

Oby go Bóg pogromić raczył,

pokornie o to prosimy,

 

a Ty, Wodzu niebieskich zastępów,

szatana i inne duchy złe,

 

które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą,

mocą Bożą strąć do piekła.

 

Amen.