Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie internetowej parafii w Siemiechowie umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

I NIEDZIELA ADWENTU 27.11.2022 r.

 1. Dziś przypada I Niedziela Adwentu - czasu radosnego oczekiwania na przyjście Chrystusa. Po Prymarii zmiana tajemnic Różańcowych dla mężczyzn. Członkowie Caritas po Mszach świętych rozprowadzają tzw. Chlebki Miłosierdzia po 9 zł.
 2. Msze święte roratnie, w dni powszednie, o godz. 7:00 i 17:00. Zechciejmy licznie uczestniczyć w tym nabożeństwie. Szczególnie zapraszam dzieci. Na Roraty dzieci niech przynoszą lampiony i wypisane dobre uczynki na podpisanych serduszkach. Będą one brały udział w losowaniu pamiątek oraz figurek Matki Bożej, które dzieci zabiorą do domu, a następnie na drugi dzień przyniosą do kościoła, na kolejne Roraty. Na rozpoczęcie Mszy świętej roratniej dzieci z zaświeconymi lampionami będą czekać pod chórem i w procesji udadzą się do ołtarza. Kazania na wszystkich Roratach będzie głosił ks. Maciej.
 3. Zbiórka aspirantów, ministrantów i lektorów w środę o godz. 15:30.
 4. W środę, o godz. 16:40, cotygodniowy Różaniec w intencji pokoju.
 5. W tym tygodniu przypada I Czwartek, I Piątek i I Sobota miesiąca. Spowiedź przed I Piątkiem w środę i czwartek od godz. 16:30, a w piątek od godz. 16:00. Odwiedziny chorych w sobotę od godz. 9:00.
 6. Koronkę do Miłosierdzia Bożego w piątek o godz. 16:30 poprowadzi Akcja Katolicka i Caritas.
 7. W piątek zapraszam na Roraty, na godz. 17:00, uczniów klasy VII i klasy VIII z rodzicami.
 8. W sobotę o godz. 16:30 pierwszosobotni Różaniec.
 9. W niedzielę po Mszach świętych adoracja Najświętszego Sakramentu. Składka przeznaczona będzie na Kurię Diecezjalną w Tarnowie. Po Mszy świętej o godz. 10:30 rozstrzygnięcie parafialnego konkursu na kartkę świąteczną i wręczenie nagród. Zapraszam wszystkich, którzy wykonali kartki i biorą udział w tym konkursie. Kartki można składać do środy.
 10. Można już kupić świece Caritas na stół wigilijny, po minimalnej cenie 9 zł. za małe i 24 zł. za duże. Zadbajmy, by tych symboli miłości bliźniego nie zabrakło w naszych domach. Są też rozprowadzane ozdoby i stroiki świąteczne oraz kalendarze parafialne. Zachęcam wszystkich do wykonywania stroików i ozdób świątecznych i przekazywania ich parafialnej Caritas.
 11. Parafialny Zespół Caritas z odpisów 1% podatku za ubiegły rok uzyskał 850 zł. Dziękuję wszystkim ofiarodawcom. Pieniądze zostały już przekazane dwóm parafianom, jako pomoc w leczeniu i rehabilitacji.
 12. Pan organista, w okresie Adwentu, będzie roznosił opłatki do waszych domów. Przyjmijcie go życzliwie.
 13. Jest już wystawiony kosz na produkty żywnościowe dla potrzebujących.
 14. Dziękuję paniom za wykonanie pięknej dekoracji adwentowej.
 15. Msze święte gregoriańskie za + Marię Kucharzyk zakończą się w środę, poza parafią.
 16. Ojcowie Redemptoryści z Tuchowa składają ofiarodawcom z naszej parafii podziękowanie za dary złożone w naturze: 1 305 kg. zboża, 1 400 kg. ziemniaków i 15 kg. jarzyn. To prawie dwa razy więcej niż w ubiegłym roku, więc mamy się czym cieszyć.
 17. Zachęcam do kupowania Gościa Niedzielnego i Niedzieli.
 18. Do sprzątania kościoła w tym tygodniu proszę rodziny: Iwaniec 85, Wietecha 418, Grzyb 139, Grzyb 138, Ozga 146 i Damian 388.

 

 

REGULAMIN

KONKURSU PLASTYCZNEGO

„ŚWIĄTECZNA (BOŻONARODZENIOWA) KARTKA

Z MOTYWEM WSI SIEMIECHÓW 2022”

§1

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 Organizatorem Konkursu plastycznego na świąteczną (bożonarodzeniową) kartkę z motywem wsi Siemiechów 2022, zwanego dalej Konkursem, jest Parafialny Oddział Caritas w Siemiechowie.

 1. Koordynatorem Konkursu jest p. Jolanta Turska.
 2. Cele Konkursu:
 • Wyłonienie najciekawszych projektów kartek świątecznych z motywem Siemiechowa,
 • Propagowanie twórczości dzieci, młodzieży i dorosłych,
 • Kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia,
 • Poszerzenie wiedzy na temat swojej miejscowości,
 • Rozwijanie wyobraźni i wrażliwości artystycznej.
 1. Termin
  1. Konkurs trwa od 1 do 30 XI 2022 r.
  2. Prace należy złożyć w zakrystii kościoła, do dnia 30 XI 2022 r.
  3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 4 XII 2022 r.
 2. Nagrody

Zwycięzcy Konkursu otrzymają nagrody, które zostaną zakupione z funduszy parafialnych, część z funduszy Parafialnego Oddziału Caritas i z funduszy pozyskanych od sponsorów. Nagrodę specjalną ufunduje ks. Proboszcz prywatnie.

 1. Kartki będą rozprowadzane na terenie parafii w okresie przedświątecznym.
 2. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków Regulaminu.

 § 2

 ZASADY KONKURSU

 1. Konkurs adresowany jest do WSZYSTKICH PARAFIAN SIEMIECHOWA.
 2. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
 3. I kategoria: do 15 lat,
 4. II kategoria: od 15 lat.
 5. Udział w Konkursie polega na wykonaniu ręcznie pracy plastycznej - kartki świątecznej z motywem wsi Siemiechów, dowolną techniką, w dowolnym formacie.
 6. Liczy się kreatywność, różnorodność technik plastycznych, estetyka wykonania, zastosowanie motywu wsi Siemiechów oraz format pracy (kartka powinna nadawać się do wysłania pocztą).
 7. Każdy uczestnik jest zobowiązany do wypełnienia załączonej do niniejszego regulaminu karty zgłoszeniowej zawierającej: imię i nazwisko wykonawcy oraz zgodę na przekazanie praw autorskich do wykonanej pracy konkursowej na rzecz Organizatora. Po zebraniu prac zostaną one zakodowane, by oceniający nie znali nazwisk wykonawców.
 8. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców oraz przyznania nagród. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego nazwiska i imienia na liście nagrodzonych.

 § 3

WYBÓR NAJLEPSZYCH PRAC

 1. W celu wyłonienia najlepszych prac Organizator powoła kilkuosobową komisję.

Komisja będzie brała pod uwagę:

- zgodność z tematem,

- pomysłowość i oryginalność formy,

- estetykę wykonania,

- format (wielkość) kartki.

 § 4

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszystkie prace, które wpłyną do Organizatora, przechodzą na jego własność i nie podlegają zwrotowi.
 2. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz zgodą na publikacje materiałów z przebiegu Konkursu, w tym wizerunku fotografowanych osób.
 3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji, druku i wykorzystania na cele promocyjne wzorów kart bożonarodzeniowych oraz ich autorów, na potrzeby szkolne i parafialne.

 ZAPRASZAMY DO LICZNEGO UDZIAŁU W KONKURSIE

laskami slynaca matka boska siemiechowska l

 

modlitwa do mb siemiechowskiej obraz l

MODLITWA DO MATKI BOŻEJ GROMNICZNEJ

 

Święta Maryjo, Matko Siemiechowska,

spiesz nam na pomoc.

 

Pomagaj nieszczęśliwym, podnoś przygnębionych,

pocieszaj płaczących, módl się za ludem,

 

wstawiaj się za duchowieństwem,

oręduj za poświęconymi Bogu.

 

Niech wsparcia Twego doznają wszyscy,

którzy wzywają Twej Matczynej Pomocy. 

 

Amen.

swiety michal archaniol

MODLITWA  DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

 

Święty Michale Archaniele!

Wspomagaj nas w walce,

 

a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha

bądź naszą obroną.

 

Oby go Bóg pogromić raczył,

pokornie o to prosimy,

 

a Ty, Wodzu niebieskich zastępów,

szatana i inne duchy złe,

 

które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą,

mocą Bożą strąć do piekła.

 

Amen.