PARAFIA W SIEMIECHOWIE

PAN NADCHODZI, JEST BLISKO!

Kościół parafialny w SIemiechowie. Par. p.w. Wniebowstąpienia Pana Jezusa ..

Historia Parafii pod wezwaniem Matki Boskiej Gromnicznej

 

Początki chrześcijaństwa w Siemiechowie sięgają działalności Cyryla i Metodego - Apostołów Słowian południowo-wschodnich. Kiedy Polska za Mieszka I przyjęła w 966 roku chrzest, mieszkańcy Siemiechowa byli już chrześcijanami.

Podanie głosi, że w pierwszych dziesiątkach XI wieku osiedliło się siedmiu mnichów, uczniów św. Świerada, w miejscu gdzie stoi obecnie stary, modrzewiowy kościół. Tutaj mieli swój erem. Tu gromadzili nielicznych jeszcze mieszkańców ucząc ich wiary w Jezusa Chrystusa. Od owych mnichów, jakby ojców i wychowawców, całej osadzie nadano nazwę "Siedmmnichów", którą z czasem zmiękczono i zmieniono na "Siemiechów". Siedmiu mnichów, uczniów św. Świerada, to Benedyktyni reguły św. Romualda, obrządku Mediolańskiego czyli Słowiańskiego. Dzięki ich działalności życie religijne wśród mieszkańców było bardzo ożywione.

Po sprowadzeniu Benedyktynów do Polski i ich osiedleniu się w Tyńcu obok Krakowa, Judyta, żona Władysława Hermana, między innymi licznymi włościami nadanymi Opactwu Benedyktyńskiemu, nadała również i Siemiechów. Mogło to być w ostatnich dziesiątkach XI wieku.

Benedyktyni zakładają parafię, osadzają pierwszego proboszcza O. Romualda w roku 1036. Wyposażają kościół w szmat ziemi, 300 kroków szerokości od rzeki Siemiechowianki, aż po Rychwałd. budują nowy kościół z drzewa modrzewiowego, od roku 1137 do 1180. Zaczynają za Bolesława Krzywoustego, a kończą za Kazimierza Sprawiedliwego.

W roku 1180 konsekruje ten kościół Jan, biskup laodycejski. Za patronkę parafii obierają Matkę Boską Gromniczną. Obraz M.B. Gromnicznej Benedyktyni przywożą z Tyńca w 1176 roku i umieszczają go w głównym ołtarzu.

Pod rządami opactwa tynieckiego Siemiechów rozwijał się pomyślnie, ludności powodziło się dobrze. Siemiechów należał do opactwa przez 145 lat. Ósmym i ostatnim proboszczem był O. Romualdus, który zginął w czasie napadu Tatarów, w 1241 roku. Parafia pozostała bez pasterza przez 40 lat. Kolejny proboszcz zjawił się w Siemiechowie w 1281 roku. Był to ks. Ferdynand Safo - Włoch.

(W oparciu o historię zapisaną w kruchcie kościoła parafialnego w Siemiechowie)

dofinansowanie z 2016 mMałopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Krakowie przesyła w załączeniu podpisany egz, umowy o udzieleniu dotacji celowej na wykonanie zadania pn.: Wykonanie prac badawczych na obecność polichromii na powierzchniach ścian nawy, elementach chóru muzycznego, belki tęczowej, zakrystii i kruchty kościoła pw. Matki Boskiej Gromnicznej w Siemiechowie - etap I - nierozpoznane ściany prezbiterium finansowanego ze środków tutejszego Urzędu na rok 2016.