Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie internetowej parafii w Siemiechowie umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.

CZYNNA: PO KAŻDEJ MSZY ŚWIĘTEJ (W NIEDZIELE I ŚWIĘTA NIECZYNNA)

NARZECZENI: W PIĄTKI, PO MSZY ŚWIĘTEJ WIECZORNEJ

DO CHOREGO: O KAŻDEJ PORZE

 

telefony: 690 445 695, 14 650 42 13

 

CHRZEST

- Dziecko do chrztu należy zgłosić przynajmniej tydzień przed planowaną datą chrztu.

- Przy zgłoszeniu dziecka należy przedstawić akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego.

- Chrzestnym może być osoba, która ukończyła 16 lat, przyjęła sakrament bierzmowania, jest wierzącym i praktykującym katolikiem, jeśli żyje w małżeństwie - to sakramentalnym. Osoba spoza naszej parafii zobowiązana jest przedstawić zaświadczenie od swojego proboszcza, że jest praktykującym katolikiem i może być chrzestnym.

- Rodzice, którzy nie należą do naszej parafii, zobowiązani są przedstawić pisemne zezwolenie od swojego proboszcza, na chrzest dziecka w naszej parafii.

- Parafianin, który zamierza być chrzestnym w innej parafii, powinien uzyskać w kancelarii parafianej zaświadczenie potwierdzające, że może podjąć się tej funkcji.

 

PIERWSZA KOMUNIA

- Uroczystość I Komunii Świętej organizowana jest zawsze w pierwszą niedzielę maja.

- Rodzice dzieci ochrzczonych poza naszą parafią zobowiązani są przedstawić świadectwo chrztu swojego dziecka.

- Rodzice dziecka spoza naszej parafii, pragnącego przystąpić do I Komunii św. w Siemiechowie, muszą przedstawić pisemną zgodę od swojego proboszcza oraz świadectwo chrztu dziecka.

 

BIERZMOWANIE

- Przygotowanie do sakramentu bierzmowania trwa 2 lata i obejmuje uczniów z terenu naszej parafii (klasy VII i VIII).

- Uczeń naszej szkoły, który był ochrzczony w innej parafii, ma obowiązek przedstawić przed bierzmowaniem świadectwo chrztu.

- Świadkowie, którzy nie należą do naszej parafii, powinni przedstawić zaświadczenie od własnego proboszcza zezwalające na pełnienie tej funkcji.

 

MAŁŻEŃSTWO

Osoby pragnące zawrzeć ten sakrament powinny zgłosić się do kancelarii dokładnie trzy miesiące przed planowaną datą ślubu.

Należy przynieść ze sobą:

- aktualne świadectwo chrztu i bierzmowania (dla osób ochrzczonych i bierzmowanych poza naszą parafią),

- świadectwo ukończenia katechezy w szkole (świadectwo ukończenia szkoły z oceną z religii),

- świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego,

- dowód osobisty,

- zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa konkordatowego (ewentualnie zaświadczenie o zawarciu związku cywilnego).

- dane personalne świadków (oba imiona, nazwiska i adresy zamieszkania).

Jeśli oboje narzeczeni nie należą do naszej parafii, a pragną zawrzeć sakrament małżeństwa w Siemiechowie, zobowiązani są przedstawić pisemną zgodę na ślub w naszej parafii od swoich proboszczów.

 

POGRZEB

- Pogrzeb można zgłosić w każdej chwili (dobrze byłoby uprzedzić telefonicznie).

- Należy przedstawić akt zgonu (zgłoszony i potwierdzony w Urzędzie Stanu Cywilnego, zależnym od miejsca zgonu) i dokument dla administracji cmentarza.

- O pogrzebie trzeba poinformować także organistę (tel. 694 100 143) i grabarza. Funkcję grabarza w naszej parafii pełni Zakład Pogrzebowy Salwation (Tuchów, ul. Kolejowa 5, tel. 539 608 607).

- Dobrze byłoby zadbać o przystąpienie do spowiedzi i przyjęcie Komunii na Mszy świętej pogrzebowej. Do spowiedzi można przystąpić w czasie Różańca, pół godziny przed pogrzebem.

 

CHORZY

- Chorych z racji I Piątku miesiąca odwiedzamy co miesiąc, w sobotę po pierwszym piątku miesiąca, od godz. 9:00.

- W nagłych przypadkach można wezwać księdza do chorego o każdej porze.

- Osoby chore i w podeszłym wieku, które chcą przyjmować Komunię świętą w niedzielę z rąk nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej, prosimy zgłaszać w zakrystii, lub w kancelarii parafialnej.

 (w oparciu o Kodeks Prawa Kanonicznego i IV Synod Diecezji Tarnowskiej)

laskami slynaca matka boska siemiechowska l

 

modlitwa do mb siemiechowskiej obraz l

MODLITWA DO MATKI BOŻEJ GROMNICZNEJ

 

Święta Maryjo, Matko Siemiechowska,

spiesz nam na pomoc.

 

Pomagaj nieszczęśliwym, podnoś przygnębionych,

pocieszaj płaczących, módl się za ludem,

 

wstawiaj się za duchowieństwem,

oręduj za poświęconymi Bogu.

 

Niech wsparcia Twego doznają wszyscy,

którzy wzywają Twej Matczynej Pomocy. 

 

Amen.

swiety michal archaniol

MODLITWA  DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

 

Święty Michale Archaniele!

Wspomagaj nas w walce,

 

a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha

bądź naszą obroną.

 

Oby go Bóg pogromić raczył,

pokornie o to prosimy,

 

a Ty, Wodzu niebieskich zastępów,

szatana i inne duchy złe,

 

które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą,

mocą Bożą strąć do piekła.

 

Amen.