PAN NADCHODZI, JEST BLISKO!

PARAFIA W SIEMIECHOWIE

Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie internetowej parafii w Siemiechowie umieszczone zostały za zgodą osób,
których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.

20181210 odeszla mamusia ksiedza proboszcza 2

SAKRAMENT CHRZTU

- Dziecko do Chrztu należy zgłosić przynajmniej tydzień przed planowaną datą Chrztu.

- Przy zgłoszeniu dziecka należy przedstawić akt urodzenia dziecka z USC.

- Chrzestnym może być osoba, która ukończyła 16 lat, przyjęła Sakrament Bierzmowania, jest wierzącym i praktykującym katolikiem, jeśli żyje w małżeństwie - to sakramentalnym. Osoba spoza naszej parafii zobowiązana jest przedstawić zaświadczenie od swojego proboszcza, że jest praktykującym katolikiem i może być chrzestnym.

- Rodzice pochodzący spoza naszej parafii, zobowiązani są przedstawić pisemne zezwolenie od swojego proboszcza, na Chrzest swojego dziecka w naszej parafii.

 

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA

- Dzieci przystępują do I Komunii świętej w klasie III.

- Rodzice dzieci ochrzczonych poza naszą parafią zobowiązani są przedstawić świadectwo chrztu swojego dziecka.

- Rodzice dzieci spoza naszej parafii pragnących przystąpić do I Komunii św. w naszej parafii, muszą przedstawić pisemną zgodę od swojego proboszcza oraz świadectwo Chrztu.

 

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

- Przygotowanie do sakramentu bierzmowania trwa 2 lata i obejmuje uczniów z terenu naszej parafii (klasy 7, 8 i III gimnazjum).

- Uczeń naszej szkoły, który był ochrzczony w innej parafii ma obowiązek przedstawić świadectwo chrztu.

 

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Osoby pragnące zawrzeć ten sakrament powinny zgłosić się do kancelarii trzy miesiące przed planowaną datą ślubu.

Należy przynieść ze sobą:

- aktualne świadectwo chrztu i bierzmowania (dla osób ochrzczonych poza naszą parafią),

- świadectwo ukończenia katechezy w szkole,

- świadectwo ukończenia kursu dla narzeczonych,

- dowód osobisty,

- zaświadczenie z USC o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa konkordatowego (ewentualnie zaświadczenie o zawarciu związku cywilnego).

- dane personalne świadków (imiona, nazwiska i adresy zamieszkania).

Narzeczeni pochodzący spoza naszej parafii, zobowiązani są przedstawić pisemne zezwolenie na ślub w naszej parafii, od swojego proboszcza.

 

ODWIEDZINY CHORYCH

Chorych, z racji I Piątku miesiąca, odwiedzamy w każdą Pierwszą Sobotę, od godz. 9.00.

W nagłych wypadkach można wzywać księdza do chorego o każdej porze.

Osoby chore, które pragną przyjąć Komunię świętą w niedzielę, z rąk Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii świętej, prosimy zgłaszać w zakrystii lub kancelarii parafialnej.

 

POGRZEB

Pogrzeb można zgłosić w każdej chwili.

Należy przedstawić akt zgonu (zgłoszony i potwierdzony w Urzędzie Stanu Cywilnego) i dokument dla administracji cmentarza.

Prosimy przede wszystkim o pełne uczestnictwo (tzn. spowiedź i przyjęcie Komunii św.) we Mszy świętej pogrzebowej, sprawowanej w intencji zmarłej osoby.

modlitwa do mb siemiechowskiej obraz l

MODLITWA DO MATKI BOŻEJ GROMNICZNEJ

 

Święta Maryjo, Matko Siemiechowska,

spiesz nam na pomoc.

 

Pomagaj nieszczęśliwym, podnoś przygnębionych,

pocieszaj płaczących, módl się za ludem,

 

wstawiaj się za duchowieństwem,

oręduj za poświęconymi Bogu.

 

Niech wsparcia Twego doznają wszyscy,

którzy wzywają Twej Matczynej Pomocy. 

 

Amen.

swiety michal archaniol

MODLITWA  DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

 

Święty Michale Archaniele!

Wspomagaj nas w walce,

 

a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha

bądź naszą obroną.

 

Oby go Bóg pogromić raczył,

pokornie o to prosimy,

 

a Ty, Wodzu niebieskich zastępów,

szatana i inne duchy złe,

 

które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą,

mocą Bożą strąć do piekła.

 

Amen.