Rada Parafialna została wybrana w dniu 15 października 2017 roku. W jej skład weszli:

a. z urzędu: Gondek Wiesław (szafarz), Potępa Paweł (szafarz), Turska Jolanta (Caritas), Wielgus Krystyna (Akcja Katolicka),

b. mianowani przez proboszcza: Grzyb Andrzej, Iwaniec Władysław, Łyszczarz Ewa,

c. wybrani przez parafian: Gądek Waldemar, Iwaniec Roman, Janik Stanisław, Jucha Paweł, Kucharzyk Bronisław, Wadas Józef, Wielgus Józef.

dofinansowanie z 2016 mMałopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Krakowie przesyła w załączeniu podpisany egz, umowy o udzieleniu dotacji celowej na wykonanie zadania pn.: Wykonanie prac badawczych na obecność polichromii na powierzchniach ścian nawy, elementach chóru muzycznego, belki tęczowej, zakrystii i kruchty kościoła pw. Matki Boskiej Gromnicznej w Siemiechowie - etap I - nierozpoznane ściany prezbiterium finansowanego ze środków tutejszego Urzędu na rok 2016.