Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie internetowej parafii w Siemiechowie umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.

Droga Krzyżowa to jedna z najbardziej przejmujących form pobożności szczególnie na Wielki Post.

Idziemy ostatnią Jezusową drogą. Towarzyszymy Mu rozważaniem, śpiewem, skupieniem, adoracją. A wszystko po to, by odkryć, że Jego droga krzyżuje się nieustannie z naszymi drogami. Jego krzyż i nasze krzyże.

Czytaj więcej...

20110623 boze cialo dsc0286320180623 boze cialo obrazek


Uroczystość liturgiczna ku czci Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa obchodzona jest w czwartek po pierwszej niedzieli po Uroczystości Zesłania Ducha Świętego.

Święto upamiętnia ustanowienie Najświętszego Sakramentu podczas Ostatniej Wieczerzy w Wielki Czwartek.                                             

Do ustanowienia święta Bożego Ciała przyczyniły się bezpośrednio objawienia, jakich doznała przeorysza augustianek bł. Julianna z Cornillon w 1209 r.

Święto ustanowiono w 1246 r. dla diecezji Liège (Belgia), a w 1264 r. Urban IV rozszerzył je na cały Kościół.

W Polsce wprowadzono je w 1320 r. w diecezji krakowskiej, a w ciągu XIV w. rozszerzyło się na cały kraj.

    

„Szczególnie doniosłym, tradycyjnym wyrazem ludowej pobożności eucharystycznej są procesje z Najświętszym Sakramentem (...). Są one niezwykle wymownym świadectwem prawdy, że Pan Jezus, ukrzyżowany i zmartwychwstały, nadal idzie po drogach świata i przez tę swoją »wędrowną« obecność przewodzi pielgrzymce kolejnych pokoleńchrześcijan: umacnia wiarę, nadzieję i miłość; pociesza w utrapieniach; podtrzymuje w dążeniu do sprawiedliwości i pokoju."

 

św. Jan Paweł II

 

 

„Chrystus jest chlebem zbawienia dla człowieka wędrującego i pielgrzymującego przez ziemię. Oto dlaczego w uroczystość Bożego Ciała Chrystus w Eucharystii idzie w procesji ulicami, między domami i budynkami, gdzie toczy się codzienne życie. W tajemnicy eucharystycznej bowiem Zmartwychwstały zechciał zamieszkać na zawsze wśród nas, abykażdy człowiek mógł poznać Jego prawdziwe imię, Jego prawdziwe oblicze, i doświadczyć Jego nieskończonego miłosierdzia.”

 

św. Jan Paweł II

Narodzenie Najświętszej Maryi Panny Święto kościelne obchodzone 8 września, nazywane świętem Matki Bożej Siewnej.

   Prawdziwa data i miejsce urodzenia Maryi nie są znane. Jej rodzicami byli św. Anna i św. Joachim. Jak podaje tradycja, choć od 20 lat byli małżeństwem, nie mieli potomstwa. Ślubowali Bogu, że jeżeli urodzi im się dziecko, poświęcą je na służbę Panu. Z wiarą i nadzieją co roku udawali się do Jerozolimy i tam prosili o potomka. Pewnego dnia Joachimowi ukazał się anioł i zapewnił, że jego prośba została wysłuchana. Oznajmił, że żona urodzi córkę, którą nazwie Maryją i która w łonie matki zostanie napełniona Duchem Świętym. Anioł objawił się także Annie, zwiastując, że córka będzie błogosławiona nad wszystkie niewiasty. Obojgu, oddzielnie, nakazał udać się do Złotej Bramy w Jerozolimie. Kiedy małżonkowie spotkali się przy bramie, nie mieli wątpliwości, że anioł mówił prawdę.

   Zgodnie z nauczaniem Kościoła katolickiego, Maryja była niepokalanie poczęta, to znaczy bez obciążenia grzechem pierworodnym.

 

„Będzie Ona błogosławiona między wszystkimi niewiastami.
Będzie darem dla całej ludzkości, bowiem z Niej narodzi się Zbawiciel”

 

Prorok Micheasz, Stary Testament

 

 „Święto Narodzenia Matki Bożej. Kościół dziękuje Jej za to, że jest światłością Ludu Bożego.
Jest to światłość, w której odbija się światło słowa przedwiecznego, światło Chrystusa.
Ona najpełniej, najwierniej odbija to światło i przekazuje Ludowi Bożemu
we wszystkich Kościołach na całej ziemi.”

 

św. Jan Paweł II, 1993 r.

 

laskami slynaca matka boska siemiechowska l

 

modlitwa do mb siemiechowskiej obraz l

MODLITWA DO MATKI BOŻEJ GROMNICZNEJ

 

Święta Maryjo, Matko Siemiechowska,

spiesz nam na pomoc.

 

Pomagaj nieszczęśliwym, podnoś przygnębionych,

pocieszaj płaczących, módl się za ludem,

 

wstawiaj się za duchowieństwem,

oręduj za poświęconymi Bogu.

 

Niech wsparcia Twego doznają wszyscy,

którzy wzywają Twej Matczynej Pomocy. 

 

Amen.

swiety michal archaniol

MODLITWA  DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

 

Święty Michale Archaniele!

Wspomagaj nas w walce,

 

a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha

bądź naszą obroną.

 

Oby go Bóg pogromić raczył,

pokornie o to prosimy,

 

a Ty, Wodzu niebieskich zastępów,

szatana i inne duchy złe,

 

które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą,

mocą Bożą strąć do piekła.

 

Amen.