Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie internetowej parafii w Siemiechowie umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.

Narodzenie Najświętszej Maryi Panny Święto kościelne obchodzone 8 września, nazywane świętem Matki Bożej Siewnej.

   Prawdziwa data i miejsce urodzenia Maryi nie są znane. Jej rodzicami byli św. Anna i św. Joachim. Jak podaje tradycja, choć od 20 lat byli małżeństwem, nie mieli potomstwa. Ślubowali Bogu, że jeżeli urodzi im się dziecko, poświęcą je na służbę Panu. Z wiarą i nadzieją co roku udawali się do Jerozolimy i tam prosili o potomka. Pewnego dnia Joachimowi ukazał się anioł i zapewnił, że jego prośba została wysłuchana. Oznajmił, że żona urodzi córkę, którą nazwie Maryją i która w łonie matki zostanie napełniona Duchem Świętym. Anioł objawił się także Annie, zwiastując, że córka będzie błogosławiona nad wszystkie niewiasty. Obojgu, oddzielnie, nakazał udać się do Złotej Bramy w Jerozolimie. Kiedy małżonkowie spotkali się przy bramie, nie mieli wątpliwości, że anioł mówił prawdę.

   Zgodnie z nauczaniem Kościoła katolickiego, Maryja była niepokalanie poczęta, to znaczy bez obciążenia grzechem pierworodnym.

 

„Będzie Ona błogosławiona między wszystkimi niewiastami.
Będzie darem dla całej ludzkości, bowiem z Niej narodzi się Zbawiciel”

 

Prorok Micheasz, Stary Testament

 

 „Święto Narodzenia Matki Bożej. Kościół dziękuje Jej za to, że jest światłością Ludu Bożego.
Jest to światłość, w której odbija się światło słowa przedwiecznego, światło Chrystusa.
Ona najpełniej, najwierniej odbija to światło i przekazuje Ludowi Bożemu
we wszystkich Kościołach na całej ziemi.”

 

Jan Paweł II,1993r.

 

20180408 swieto bozego milosierdzia dsc04633 1000 l

„Reprezentujecie uprzywilejowaną instytucję w Kościele
- miłosierdzie powinno być znakiem wyróżniającym uczniów Chrystusa...

Słowo »miłosierdzie« należy po prostu rehabilitować w całym jego zakresie i w całej jego głębi...

jest ono obecnie bardziej aktualne niż dawniej, aby można było budować cywilizację miłości...

Wam, członkom Caritasu, chodzi więc nie tylko o umiejętne organizowanie pomocy,
ale także o uwzględnianie chrześcijańskiej motywacji miłosierdzia...”

 

                            /Jan Paweł II,1983r./

TRIDUUM PASCHALNE, PASCHA ZNACZY PRZEJŚCIE PRZEZ PRZESZKODĘ ..

Wielki Czwartek jest wezwaniem do pogłębienia kultu i szacunku dla Eucharystii, do godnego i świadomego uczestnictwa we Mszy św., do modlitwy za kapłanów i o powołania kapłańskie, do nawrócenia serca na drogę miłości, która odnawia życie i buduje kościelną komunię. Wielki Czwartek i każda Eucharystia pozwalają nam cieszyć się bliskością z Jezusem podczas Ostatniej Wieczerzy i uczestniczyć w dramacie Kalwarii.

 

Wielki Piątek jest dniem nadludzkiego cierpienia i tajemniczego spotkania nieskończonej miłości Boga z ludzkim grzechem. W tym dniu wspominamy dramat męki Chrystusa, która rozpoczyna się już poprzedniego wieczoru trwogą konania w Ogrójcu i kończy śmiercią na krzyżu. Dla chrześcijanina Wielki Piątek jest dniem głębokich przeżyć: wierzący towarzyszy Chrystusowi w Ogrójcu, staje z Nim na Kalwarię niosąc ciężar krzyża, aby obok Jana Apostoła, Maryi i innych niewiast stanąć na Golgocie i rozważać te dramatyczne, a zarazem podniosłe wydarzenia.

 

Wielką Sobotę charakteryzuje głębokie milczenie.

W tym dniu oczekiwania i modlitwy nie jest przewidziana bowiem własna liturgia. W Kościołach panuje głęboka cisza, natomiast wierni, naśladując Maryję, przygotowują się duchowo do wielkiego wydarzenia zmartwychwstania.

W Wielką Sobotę, po zapadnięciu zmroku, rozpoczyna się uroczysta Wigilia Paschalna – matka wszystkich wigilii.”

 

/Jan Paweł II/

laskami slynaca matka boska siemiechowska l

 

modlitwa do mb siemiechowskiej obraz l

MODLITWA DO MATKI BOŻEJ GROMNICZNEJ

 

Święta Maryjo, Matko Siemiechowska,

spiesz nam na pomoc.

 

Pomagaj nieszczęśliwym, podnoś przygnębionych,

pocieszaj płaczących, módl się za ludem,

 

wstawiaj się za duchowieństwem,

oręduj za poświęconymi Bogu.

 

Niech wsparcia Twego doznają wszyscy,

którzy wzywają Twej Matczynej Pomocy. 

 

Amen.

swiety michal archaniol

MODLITWA  DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

 

Święty Michale Archaniele!

Wspomagaj nas w walce,

 

a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha

bądź naszą obroną.

 

Oby go Bóg pogromić raczył,

pokornie o to prosimy,

 

a Ty, Wodzu niebieskich zastępów,

szatana i inne duchy złe,

 

które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą,

mocą Bożą strąć do piekła.

 

Amen.